hero-banner

DİNAMİK İŞ GÜCÜ, YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

KEŞFET
içerik arkaplan

Türkiye’nin En Büyük ve En Yüksek Kaliteli Galvanizli Çelik Üreticisi

roll icon1.500.000 tonÜretim Kapasitesi
lined-roll icon500.000 tonMetal İşleme Kapasitesi
people icon1.200Çalışan
factory icon$ 530.000.000Toplam Yatırım

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz

Borçelik olarak, tamamı sanayi hammadde girdisi olan sıcak daldırma galvanizli çelik, soğuk haddelenmiş çelik ve sıcak haddelenmiş (asitlenmiş ve yağlanmış) çelik gruplarında, sürdürülebilirlik çerçevesinde üretim gerçekleştiriyoruz.

product image
HDG
  • Otomotiv
  • Beyaz Eşya
  • Yapı
DETAYLI İNCELE
Sıcak Daldırma
Galvanizli Çelikler
product image
CR
  • Beyaz Eşya
  • Radyatör
  • Otomotiv
DETAYLI İNCELE
Soğuk Haddelenmiş
Çelikler
product image
PO
  • Otomotiv
  • Beyaz Eşya
  • Yapı
DETAYLI İNCELE
Sıcak Haddelenmiş Çelikler
(Asitlenmiş & Yağlanmış)

BORÇELİK AR-GE MERKEZİ

artwork

Yeni Nesil Çeliklerle
Geleceği Tasarlıyoruz

Borçelik Ar-Ge Merkezi’nde; üniversiteler, araştırma merkezleri ve TÜBİTAK gibi bilim kuruluşlarının yanı sıra kendi sektörlerinin önde gelen liderleri olan müşterilerimiz ile de ortak çalışmalar yürütüyor ve sektörde kullanılan teknolojileri hep bir adım ileriye taşıyoruz.

future image
future image
future image

BORÇELİKLİ OLMAK

artwork

Çalışana Değer Veriyoruz

Çelik sektörünün global markalarından biri olarak; çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirerek tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlamak en büyük hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda oluşturduğumuz İnsan ve Kariyer Politikası ile Borçelik’in stratejik plan ve hedefleri için ihtiyaç duyduğu insan kaynağını karşılıyor, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz.

BORÇELİK TEKNİK AKADEMİ

İş'te Uzmanlaşmanın Adresi

Borçelik Teknik Akademi; sadece Borçelik için değil, Türkiye’deki ilgili tüm sektörler için, müşteri beklentilerini bilen, yüksek kalite ve verimliliği hedefleyen, çalıştığı ekipmanda uzmanlık kazanmış çalışanlar yetiştirilmesini hedefler.

Mesleki eğitimi sosyal sorumluluğumuz olarak görür; oluşturduğumuz fonu ülkemizin meslek eğitiminin eşitlik ilkesi doğrultusunda gelişmesi için kullanırız.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Dünyadan İlham Alarak
Geleceğe İlham Veriyoruz…

İklim

İklim

İklim krizi, bizim için sadece çevresel değil aynı zamanda bir varoluş meselesi. Fayda yaratma ilkemizle, en büyük paydaşımız olan gezegenimizden ilham alıyoruz. Yenilikçi fikirlerimizi, üretim gücümüzü ve yaratıcılığımızı iklim krizinin aşılması ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için seferber ediyoruz.

Borçelik’te çevresel sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar büyük önem taşıyor. Karbon salınımını azaltmaya odaklanıyor, bu konuda önemli projelerin üreticisi ve uygulayıcısı oluyoruz.

Operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonlarımızı 2030 yılına kadar yüzde 47 oranında azaltma, 2050’ye kadar ise net sıfıra ulaşma hedefimizle iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atıyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik kullanımı ve enerji verimliliği çalışmalarımız ile üretim ve hizmet süreçlerimizden kaynaklı salımlarımızı önemli ölçüde azaltarak doğaya, çevreye, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın çevresel ayak izini düşürmek için bilinçli eylemler tasarlıyoruz. Doğadaki döngüsel modellerden ilham alarak üretim ve hizmet süreçlerimizde yeniden kullanmayı, yeniden üretmeyi ve yeniden düşünmeyi entegre ediyoruz.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
İnsan

İnsan

Geleceğin iş modellerini tasarlarken en önemli odağımızın insan olduğunu biliyoruz. İnsandan, çalışanlarımızdan, paydaşlarımızdan ilham alıyor, daha iyi bir geleceğe birlikte ilham veriyoruz. Yeteneği güçlendirme vizyonuyla ilerliyor, kurumsal organizasyon yapımızı bu vizyonla tasarlıyor ve geliştiriyoruz.

Borçelik olarak farkı yaratan unsurun insan olduğuna inanıyoruz. En değerli varlığımızın sahip olduğumuz insan kaynağı olduğunun bilinciyle hareket ediyor, çalışma arkadaşlarımız için farklı unsurlar gözeterek çalışma alanlarımızı şekillendiriyor ve kişisel gelişim olanakları oluşturuyoruz.

Çalışma koşullarının ve güvenli çalışma ortamının sürekli hale gelmesinin bir kültür meselesi olduğuna inanıyoruz. Güvenli ve konforlu bir çalışma alanı sunmak adına teknolojiden de faydalanan süreçler tasarlıyoruz. Operasyonlarımız sayesinde Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda öncü çalışmalar sergiliyor, yarattığımız İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürü sayesinde sağlıklı, mutlu ve güvenli çalışma ortamına sahip olmayı sürdürüyoruz.

Bireysel gelişim ve ilerlemeyi ön plana koyarak çalışan bağlılığını istikrarla yükseltiyoruz. Yenilikçi fikirlerimizi ve yaratıcılığımızı, kapsayıcılığı ve eşitliği ön planda tutan çalışma ortamımızla birleştirerek geleceğin iş modellerini geliştirmek için kullanıyoruz. Şirketimize en iyi yetenekleri katabilmek için yetenek çekme ve elde tutma stratejilerimizi oluşturuyoruz.

Borçelik’te amacımız sadece çalışanlarımız değil, tüm toplum için değer yaratmak. Bu doğrultuda faaliyetlerimizle etkilediğimiz paydaşlarımızı karar verme süreçlerinin parçası haline getiriyor, en yüksek sosyal faydayı ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. İlişkide olduğumuz topluluklar, müşterilerimiz ve toplum geneli için farklı bir geleceğin inşasına yardımcı oluyoruz. Topluma katkı motivasyonu ile ulusal ve bölgesel kapsamda toplumsal fayda yaratan, uzun soluklu projeler üretiyoruz. Fırsat eşitliğini merkeze alan bu projelerin yanı sıra Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üzerine tüm sektörlere ilham veren çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
İnovasyon

İnovasyon

İnovasyon bizim için gelecekte de anlamlı kalabilmek için bir araç. Tüm organizasyonel yapılanmamızda bu aracı kullanarak hareket ediyor, faydanın artarak büyümesi için çalışıyoruz. En güncel gelişmelerden ilham alıyor, geleceğe uygun, girişimci ve yenileyici iş modellerini hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliğe katkısı olan sorumlu yatırımlarımızı artırarak paydaşlarımızla anlamlı iş birlikleri kuruyoruz. Ekosistemimizdeki yenilikçi fikir sayısını artırıp sanayide dijitalleşme, yenilikçilik ve girişimcilik bakış açılarıyla, çevresel ve sosyal fayda yaratan ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Yetkin insan gücümüzle; katma değerli ürün ve hizmetlerimizle yenilikçi fikirler üretiyoruz.

Sürdürülebilirliği sağlayan en temel öğelerin başında gördüğümüz teknolojik ilerleme ve inovasyonu içselleştirerek yeni nesil ürünler üretmeyi, malzemede farklılaşarak ülkemizin lokomotif sektörlerine rekabetçi güç katmayı doğal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm süreçlerimizde bizleri her daim yenilikçi kılacak kurum kültürünü inşa ediyoruz.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
ResponsibleSteel

ResponsibleSteel

İklim, insan, İnovasyon odak alanlarında kapsayıcı bir şekilde ele aldığımız sürdürülebilirlik stratejimizi benimseyerek, projeler geliştirerek sorumlu bir yassı çelik üreticisi olmayı ve tüm paydaşlarımıza ilham vermeyi amaçlıyoruz. Borçelik olarak çevreye ve sosyal sorumluluğa duyarlı çelik üretimi üzerine kurulan ve bu konuda çelik sektörüne özel standardizasyonu hedefleyen dünyanın ilk organizasyonu ResponsibleSteel’e Türkiye’den üye olarak kabul edilen ilk yassı çelik biriyiz.

Sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği gözeterek “çelik sektörü için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek” hedefiyle çalışmalarını sürdüren ResponsibleSteel standardını benimsiyor, standarda tam uyum sağlamayı ilke edinerek, standart doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

Borçelik olarak sektörümüzdeki lider ve öncü kurumlardan biri olarak, ResponsibleSteel’in çelik üretimi kaynaklı yönetişim, çevresel ve sosyo ekonomik konuları kapsayan 13 prensibini karşılamak amacıyla süreçlerimizi gözden geçirmeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz.

ResponsibleSteel Prensipleri
Prensip 1: Kurumsal Liderlik
Prensip 2. Sosyal Çevresel ve Yönetişim Yönetim Sistemleri
Prensip 3. Girdi Malzemelerinin Sorumlu Tedariği
Prensip 4. Hizmetten Çıkartma ve Kapatma
Prensip 5. İş Sağlığı ve Güvenliği
Prensip 6. Çalışan Hakları
Prensip 7. İnsan Hakları
Prensip 8. Paydaş Katılımı ve İletişim
Prensip 9. Yerel Topluluklar
Prensip 10. İklim Değişikliği ve Sera Gazı Emisyonları
Prensip 11. Gürültü, Emisyonlar, Atık Su, Atık Yönetimi
Prensip 12. Su Yönetimi
Prensip 13. Biyoçeşitlilik

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Yönetişim

Yönetişim

Borçelik’te sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarımızı iş stratejimizle entegre bir şekilde yürütüyoruz. İklim, insan, inovasyon odağında, Borçelik Yönetim Kurulu’ndan başlayarak tüm organizasyonumuz Borçelik’in kısa-orta ve uzun dönem sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda çalışıyor.

Yönetim kurulumuz; Borçelik’in iş stratejisini, yatırım ve operasyonlarını odağına alarak sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma konusunda stratejik kararlar alır. Borçelik İcra Kurulu, Borçelik Sürdürülebilirlik Lideri ve Borusan Grubu Sürdürülebilirlik Komitesi Tematik Çalışma Grubu Liderlerinden oluşan Borçelik Sürdürülebilirlik Kurulu alınan stratejik kararların gerçekleştirilmesinden ve operasyonel süreçlerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetiminden sorumludur. Borçelik Sürdürülebilirlik Kurulu bu çalışmalarında Borusan Sürdürülebilirlik Kurulu ile eşgüdüm halinde hareket eder. Borçelik içindeki ilgili tüm fonksiyonların orta kademe yönetim düzeyinde temsilcilerinden oluşan Borçelik Sürdürülebilirlik Komitesi, Borçelik Sürdürülebilirlik Kurulundan aldığı yetki ile kısa-orta-uzun dönem sürdürülebilirlik yol haritasını oluşturur ve bu yol haritasının hayata geçmesi için ilgili departmanlarla birlikte çalışır. Borçelik Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarını Borçelik’te görev yapan diğer alt komitelerin (Çevre,Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği vb) desteği ile devam ettirir ve bu konuda alt komiteleri yönlendirir.
Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımız yıl içinde Borçelik üst yönetimi tarafından düzenli olarak izlenir ve yönlendirilir. Borçelik’in sürdürülebilirlik riskleri entegre risk yönetiminin parçası olarak takip edilir. Sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalar Borusan Entegre Faaliyet Raporu ile kamuoyu ile paylaşılır.

Yönetişim yapımızı incelemek için tıklayınız

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
/

Medya Merkezi