ResponsibleSteel

İklim, insan, İnovasyon odak alanlarında kapsayıcı bir şekilde ele aldığımız sürdürülebilirlik stratejimizi benimseyerek, projeler geliştirerek sorumlu bir yassı çelik üreticisi olmayı ve tüm paydaşlarımıza ilham vermeyi amaçlıyoruz. Borçelik olarak çevreye ve sosyal sorumluluğa duyarlı çelik üretimi üzerine kurulan ve bu konuda çelik sektörüne özel standardizasyonu hedefleyen dünyanın ilk organizasyonu ResponsibleSteel’e Türkiye’den üye olarak kabul edilen ilk yassı çelik biriyiz.

Sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği gözeterek “çelik sektörü için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek” hedefiyle çalışmalarını sürdüren ResponsibleSteel standardını benimsiyor, standarda tam uyum sağlamayı ilke edinerek, standart doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

Borçelik olarak sektörümüzdeki lider ve öncü kurumlardan biri olarak, ResponsibleSteel’in çelik üretimi kaynaklı yönetişim, çevresel ve sosyo ekonomik konuları kapsayan 13 prensibini karşılamak amacıyla süreçlerimizi gözden geçirmeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz.

ResponsibleSteel Prensipleri
Prensip 1: Kurumsal Liderlik
Prensip 2. Sosyal Çevresel ve Yönetişim Yönetim Sistemleri
Prensip 3. Girdi Malzemelerinin Sorumlu Tedariği
Prensip 4. Hizmetten Çıkartma ve Kapatma
Prensip 5. İş Sağlığı ve Güvenliği
Prensip 6. Çalışan Hakları
Prensip 7. İnsan Hakları
Prensip 8. Paydaş Katılımı ve İletişim
Prensip 9. Yerel Topluluklar
Prensip 10. İklim Değişikliği ve Sera Gazı Emisyonları
Prensip 11. Gürültü, Emisyonlar, Atık Su, Atık Yönetimi
Prensip 12. Su Yönetimi
Prensip 13. Biyoçeşitlilik