hakkimizda

Turuncu Etik Hattı

Borusanlıların uyması gereken iş etiği kuralları Borusan Grubu Etik Kurulu
tarafından belirlenmiştir. Borusan Grubu çalışanları bu çerçevede etik
kurallara uyma ve uyulması konusunda yönlendirici olma sorumluluğunu
üstlenirler.

“Turuncu Etik Hattı” bu sorumluluğun bir parçası olarak oluşturuldu.
Borusan çalışanları, kendi davranışları veya çevresindeki Borusan
çalışanlarının davranışları hakkında danışma veya bilgilendirme amacı ile
bu hattı kullanabilirler. Borusan Grubu şirketleri ve çalışanları ile ilgili etik
kurallara uyum konusundaki tüm bilgilendirmelerin bu hat üzerinden
yapılması beklenir. Her türlü soru ve bilgilendirme Etik Kurulu tarafından
cevaplanır.

Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve
çözüm geliştirmek Borusan Holding Etik Kurul’un sorumluluğu altındadır.
Etik Kurulu, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışır
ve incelemeler Borusan Holding Denetim Departmanı tarafından yürütülür.
Borusan Grubu çalışanlarının veya üçüncü şahısların Etik Kurulu’na
bildirimleri saklı tutulur. Bu sürecin yönetiminde, KPMG ile çalışılmaktadır.
İnceleme ve soruşturma çalışmaları bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik
içinde yürütülür.

Sorular ve bildirimler için aşağıdaki kanallardan Borusan Holding Etik
Kurulu’na iletebilirsiniz:

E-posta: turuncuetik@borusan.com
Telefon: (+90) 850 281 6393
Website: www.turuncuetik.com
Turuncu Etik Hattı