hakkimizda

Tarihçe

1990

Türkiye'deki ilk özel yassı çelik üreticisi Borçelik'in, yassı çelik ithalatını ikame etmek üzere kuruluşu

1994

23 Nisan 1994 tarihinde İlk bobinin üretimi

2001

Soğuk haddeleme kapasitesinin arttırılması ve yeni sıcak daldırma galvaniz hattının kurulması için yatırım kararının verilmesi

2003

18 Eylül 2003 tarihinde yeni sıcak daldırma galvaniz hattının üretime başlaması

2004

14 Nisan 2004 tarihinde yeni soğuk haddenin devreye girmesi

2006

Mayıs 2006 da yeni hidrojen tavı fırınlarının devreye girmesi

İkinci sıcak daldırma galvaniz hattının modernizasyon yatırımının devreye girmesi

Üçüncü sıcak daldırma galvaniz hattının kurularak toplam haddeleme kapasitesinin yıllık 1 milyon tondan 1,5 milyon tona çıkarılması için yatırım kararının verilmesi

2008

Ekim 2008 tarihinde üçüncü soğuk hadde ve üçüncü sıcak daldırma galvaniz hatlarının devreye girmesi

2017

31 Mart 2017 itibarı ile Kerim Çelik Mamulleri ve İmalat A.Ş. (Kerim Çelik) tüzel kişiliğinin Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. (Borçelik) tüzel kişiliği çatısı altında birleşmesi

Borçelik Arge Merkezi'nin açılışı

2019

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi” amacıyla oluşturulan TURQUALITY® programına kabul edilmesi

1990
1994
2001
2003
2004
2006
2008
2017
2019

Türkiye'deki ilk özel yassı çelik üreticisi Borçelik'in, yassı çelik ithalatını ikame etmek üzere kuruluşu 1990

23 Nisan 1994 tarihinde İlk bobinin üretimi 1994

Soğuk haddeleme kapasitesinin arttırılması ve yeni sıcak daldırma galvaniz hattının kurulması için yatırım kararının verilmesi 2001

18 Eylül 2003 tarihinde yeni sıcak daldırma galvaniz hattının üretime başlaması 2003

14 Nisan 2004 tarihinde yeni soğuk haddenin devreye girmesi 2004

Mayıs 2006 da yeni hidrojen tavı fırınlarının devreye girmesi

İkinci sıcak daldırma galvaniz hattının modernizasyon yatırımının devreye girmesi

Üçüncü sıcak daldırma galvaniz hattının kurularak toplam haddeleme kapasitesinin yıllık 1 milyon tondan 1,5 milyon tona çıkarılması için yatırım kararının verilmesi 2006

Ekim 2008 tarihinde üçüncü soğuk hadde ve üçüncü sıcak daldırma galvaniz hatlarının devreye girmesi 2008

31 Mart 2017 itibarı ile Kerim Çelik Mamulleri ve İmalat A.Ş. (Kerim Çelik) tüzel kişiliğinin Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. (Borçelik) tüzel kişiliği çatısı altında birleşmesi

Borçelik Arge Merkezi'nin açılışı 2017

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi” amacıyla oluşturulan TURQUALITY® programına kabul edilmesi 2019