Yönetişim

Borçelik’te sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarımızı iş stratejimizle entegre bir şekilde yürütüyoruz. İklim, insan, inovasyon odağında, Borçelik Yönetim Kurulu’ndan başlayarak tüm organizasyonumuz Borçelik’in kısa-orta ve uzun dönem sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda çalışıyor.

Yönetim kurulumuz; Borçelik’in iş stratejisini, yatırım ve operasyonlarını odağına alarak sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma konusunda stratejik kararlar alır. Borçelik İcra Kurulu, Borçelik Sürdürülebilirlik Lideri ve Borusan Grubu Sürdürülebilirlik Komitesi Tematik Çalışma Grubu Liderlerinden oluşan Borçelik Sürdürülebilirlik Kurulu alınan stratejik kararların gerçekleştirilmesinden ve operasyonel süreçlerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetiminden sorumludur. Borçelik Sürdürülebilirlik Kurulu bu çalışmalarında Borusan Sürdürülebilirlik Kurulu ile eşgüdüm halinde hareket eder. Borçelik içindeki ilgili tüm fonksiyonların orta kademe yönetim düzeyinde temsilcilerinden oluşan Borçelik Sürdürülebilirlik Komitesi, Borçelik Sürdürülebilirlik Kurulundan aldığı yetki ile kısa-orta-uzun dönem sürdürülebilirlik yol haritasını oluşturur ve bu yol haritasının hayata geçmesi için ilgili departmanlarla birlikte çalışır. Borçelik Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarını Borçelik’te görev yapan diğer alt komitelerin (Çevre,Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği vb) desteği ile devam ettirir ve bu konuda alt komiteleri yönlendirir.
Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımız yıl içinde Borçelik üst yönetimi tarafından düzenli olarak izlenir ve yönlendirilir. Borçelik’in sürdürülebilirlik riskleri entegre risk yönetiminin parçası olarak takip edilir. Sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalar Borusan Entegre Faaliyet Raporu ile kamuoyu ile paylaşılır.

Yönetişim yapımızı incelemek için tıklayınız

Hedeflerimiz

İş Süreçleri Yönetimi / Atlas
İş Süreçleri Yönetimi / Atlas DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Entegre Risk Yönetimi
Entegre Risk Yönetimi DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ