hero-banner

Dynamic Workforce Innovative Approach

DISCOVER
/
içerik arkaplan

Turkey’s Biggest Galvanized Steel Producer, Offering The Highest Quality

roll icon1.500.000 tons Production
Capacity
lined-roll icon500.000 tonsMetal Processing
Capacity
people icon1.200 Human
Resources
factory icon$ 530.000.000 Total
Investment

Products And Services

Borçelik carries out production within the frame of the principle of sustainability in the hot dip galvanized steel, cold rolled steel and hot rolled steel (pickled and oiled) groups, all of which are used as raw material input in industry.

product image
HDG
  • Automotive
  • Household Appliances
  • Construction
MORE DETAIL
Hop Dipped Galvanized
Flat Steel
product image
CR
  • Household Appliances
  • Radiator
  • Automotive
MORE DETAIL
Cold Rolled
Flat Steel
product image
PO
  • Automotive
  • Household Appliances
  • Construction
MORE DETAIL
Hot-Rolled (Pickled and Oiled)
Flat Steel

BORÇELİK R&D CENTRE

artwork

We Are Designing The Future With New Generation Steels

In Borçelik R&D Centre, we are collaborating with not only such scientific institutions as universities, research centres and TÜBİTAK, but also our customers who are the pioneering leaders of their own sectors, and thus, we are carrying a step forward the technologies currently employed in the industry.

future image
future image
future image

TO BE A MEMBER OF BORÇELİK

artwork

A Working Life Giving Value To Employees

As one of the global brands of steel sector, we have adopted it as our largest target to create equality of opportunities among all our employees by further developing the skills and abilities of our employees. Through the Human and Career Policy formulated in tandem with this target, we are meeting the human resources needed by Borçelik for its strategic plan and targets, and striving for sustainability of this manpower and use of it in the most effective and efficient manner possible.

BORÇELİK TECHNICAL ACADEMY

Home for Professional Expertise

The Borçelik Technical Academy aims to contribute to the advancement of not just Borçelik but all industries in Turkey. Through trainings at the Academy, the employees gain necessary skills and knowledge for understanding customer expectations, ensuring high quality and efficiency, and operating equipment with expertise. The Borçelik Technical Academy considers vocational education as a social responsibility. The fund established by Borçelik is used to improve vocational education in Turkey under equal conditions for all.

SOCIAL RESPONSIBILITY

We Are Sharing With The Society What We Win From Society

Climate

Climate

İklim krizi, bizim için sadece çevresel değil aynı zamanda bir varoluş meselesi. Fayda yaratma ilkemizle, en büyük paydaşımız olan gezegenimizden ilham alıyoruz. Yenilikçi fikirlerimizi, üretim gücümüzü ve yaratıcılığımızı iklim krizinin aşılması ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için seferber ediyoruz.

Borçelik’te çevresel sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar büyük önem taşıyor. Karbon salınımını azaltmaya odaklanıyor, bu konuda önemli projelerin üreticisi ve uygulayıcısı oluyoruz.

Operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonlarımızı 2030 yılına kadar yaklaşık yüzde 50 oranında azaltma, 2050’ye kadar ise sıfırlama hedefimizle iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atıyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik kullanımı ve enerji verimliliği çalışmalarımız ile üretim ve hizmet süreçlerimizden kaynaklı salımlarımızı önemli ölçüde azaltarak doğaya, çevreye, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

MORE DETAIL
Human

Human

Geleceğin iş modellerini tasarlarken en önemli odağımızın insan olduğunu biliyoruz. İnsandan, çalışanlarımızdan, paydaşlarımızdan ilham alıyor, daha iyi bir geleceğe birlikte ilham veriyoruz. Yeteneği güçlendirme vizyonuyla ilerliyor, kurumsal organizasyon yapımızı bu vizyonla tasarlıyor ve geliştiriyoruz.
Borçelik olarak farkı yaratan unsurun insan olduğuna inanıyoruz. En değerli varlığımızın sahip olduğumuz insan kaynağı olduğunun bilinciyle hareket ediyor, çalışma arkadaşlarımız için farklı unsurlar gözeterek çalışma alanlarımızı şekillendiriyor ve kişisel gelişim olanakları oluşturuyoruz.

MORE DETAIL
Innovation

Innovation

İnovasyon bizim için gelecekte de anlamlı kalabilmek için bir araç. Tüm organizasyonel yapılanmamızda bu aracı kullanarak hareket ediyor, faydanın artarak büyümesi için çalışıyoruz. En güncel gelişmelerden ilham alıyor, geleceğe uygun, girişimci ve yenileyici iş modellerini hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliğe katkısı olan sorumlu yatırımlarımızı artırarak paydaşlarımızla anlamlı iş birlikleri kuruyoruz. Ekosistemimizdeki yenilikçi fikir sayısını artırıp sanayide dijitalleşme, yenilikçilik ve girişimcilik bakış açılarıyla, çevresel ve sosyal fayda yaratan ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Yetkin insan gücümüzle; katma değerli ürün ve hizmetlerimizle yenilikçi fikirler üretiyoruz.

MORE DETAIL
ResponsibleSteel

ResponsibleSteel

İklim, insan, İnovasyon odak alanlarında kapsayıcı bir şekilde ele aldığımız sürdürülebilirlik stratejimizi benimseyerek, projeler geliştirerek sorumlu bir yassı çelik üreticisi olmayı ve tüm paydaşlarımıza ilham vermeyi amaçlıyoruz. Borçelik olarak çevreye ve sosyal sorumluluğa duyarlı çelik üretimi üzerine kurulan ve bu konuda çelik sektörüne özel standardizasyonu hedefleyen dünyanın ilk organizasyonu ResponsibleSteel’e Türkiye’den üye olarak kabul edilen ilk yassı çelik biriyiz.
Sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği gözeterek “çelik sektörü için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek” hedefiyle çalışmalarını sürdüren ResponsibleSteel standardını benimsiyor, standarda tam uyum sağlamayı ilke edinerek, standart doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

MORE DETAIL
Governance

Governance

Borçelik’te sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarımızı iş stratejimizle entegre bir şekilde yürütüyoruz. İklim, insan, inovasyon odağında, Borçelik Yönetim Kurulu’ndan başlayarak tüm organizasyonumuz Borçelik’in kısa-orta ve uzun dönem sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda çalışıyor.

Yönetim kurulumuz; Borçelik’in iş stratejisini, yatırım ve operasyonlarını odağına alarak sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma konusunda stratejik kararlar alır. Borçelik İcra Kurulu, Borçelik Sürdürülebilirlik Lideri ve Borusan Grubu Sürdürülebilirlik Komitesi Tematik Çalışma Grubu Liderlerinden oluşan Borçelik Sürdürülebilirlik Kurulu alınan stratejik kararların gerçekleştirilmesinden ve operasyonel süreçlerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetiminden sorumludur.

MORE DETAIL
/