hero-banner

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

artwork

Sürdürülebilirlik

“Dünyadan İlham Alarak Geleceğe İlham Verme” yaklaşımıyla ilerlediğimiz sürdürülebilirlik yolculuğumuzda belirlediğimiz “İklim, İnsan ve İnovasyon” değer alanları kapsamında doğadan, insandan ve yenilikçi fikirlerden besleniyoruz. Sürdürülebilirlik kavramının çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim konularını içerdiğinin ve bu konuların birbiriyle yakın etkileşimi olduğunun farkındayız. Kurulduğumuz günden beri fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Hepimiz için daha iyi bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek kurmak için çalışıyoruz. Yeni çağ bilinciyle yeniyi düşlüyor, tasarlıyor, üretiyor, gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm kaynaklarımızı, hepimize ilham kaynağı olsun diye seferber ediyoruz. Hayallerin, onları üretenlerin elinde gerçeğe dönüştüğünü biliyoruz. Bunun için yaratıcılığımızı üretim gücümüzle birleştiriyoruz. Doğanın döngüsünden, insan kaynağımızdan, yenilikçi fikirlerden ilham alıyoruz. Üretim gücümüzle, çalışanlarımızla, iş modellerimizle, paydaşlarımızla ve iş birliklerimizle sürdürülebilir geleceğe ilham veriyoruz.

İklim

İklim krizi, bizim için sadece çevresel değil aynı zamanda bir varoluş meselesi. Fayda yaratma ilkemizle, en büyük paydaşımız olan gezegenimizden ilham alıyoruz. Yenilikçi fikirlerimizi, üretim gücümüzü ve yaratıcılığımızı iklim krizinin aşılması ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için seferber ed...

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
İklim
İnsan

İnsan

Geleceğin iş modellerini tasarlarken en önemli odağımızın insan olduğunu biliyoruz. İnsandan, çalışanlarımızdan, paydaşlarımızdan ilham alıyor, daha iyi bir geleceğe birlikte ilham veriyoruz. Yeteneği güçlendirme vizyonuyla ilerliyor, kurumsal organizasyon yapımızı bu vizyonla tasarlıyor ve geliştir...

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

İnovasyon

İnovasyon bizim için gelecekte de anlamlı kalabilmek için bir araç. Tüm organizasyonel yapılanmamızda bu aracı kullanarak hareket ediyor, faydanın artarak büyümesi için çalışıyoruz. En güncel gelişmelerden ilham alıyor, geleceğe uygun, girişimci ve yenileyici iş modellerini hayata geçiriyoruz. Sürdü...

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
İnovasyon
ResponsibleSteel

ResponsibleSteel

İklim, insan, İnovasyon odak alanlarında kapsayıcı bir şekilde ele aldığımız sürdürülebilirlik stratejimizi benimseyerek, projeler geliştirerek sorumlu bir yassı çelik üreticisi olmayı ve tüm paydaşlarımıza ilham vermeyi amaçlıyoruz. Borçelik olarak çevreye ve sosyal sorumluluğa duyarlı çelik üretim...

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Yönetişim

Borçelik’te sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarımızı iş stratejimizle entegre bir şekilde yürütüyoruz. İklim, insan, inovasyon odağında, Borçelik Yönetim Kurulu’ndan başlayarak tüm organizasyonumuz Borçelik’in kısa-orta ve uzun dönem sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirme...

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Yönetişim