Su Yönetimi

Günümüzde sadece Türkiye değil tüm dünya için su sorunu sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda kendini giderek daha fazla hissettiriyor. Problemin çözümünde kolektif yaklaşım gerektiğinin ve olağan çözümlere alternatif yöntemler geliştirmenin büyük önem taşıdığını biliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörün tüm yasal gerekliliklerini sağlıyor, su kıtlığı problemi için proaktif yaklaşım izleyen projeler geliştiriyoruz.

Borçelik olarak 2030 yılına kadar su tüketimimizi %50 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Borçelik olarak su temini konusunda alternatif için yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor, deşarj ettiğimiz su kalitesini artırmak için arıtma proseslerimizi iyileştiriyor, suyun geri kazanımı ve prosesimizde kullanılan su ihtiyacının azaltılmasını sağlayacak projeler üretip uygulayoruz. Bütün bu çalışmalarımız ile çözümün bir parçası olabileceğimize inanıyoruz.

Su Yönetimi