Karbonsuzlaşma

İklim krizinin çağımızın en önemli sorunu olduğunun ve doğal kaynakların bilinçle tüketilmesi gerektiğinin farkındayız. Faaliyetlerimizi bu kapsamda sorumlulukla sürdürüyoruz.

İklim krizi için en büyük tehdidi oluşturan sera gazı emisyonlarını asgari düzeye indirmek için tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve bu odakta iyileşme sağlamak adına yenilikçi projeler geliştiriyoruz. Doğalgaz ve elektrikte enerji verimliliği sağlayan yatırımlarımızın ve sürekli iyileştirme projelerimizin yanı sıra kullandığımız enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan elde etmek için “Çatı GES ve RES Yatırımları” üzerine çalışmalar yapıyoruz.

Kurumsal ve ürün karbon ayak izimizin ölçüm ve doğrulamasını uluslararası standartlara tabi bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Borçelik olarak taahhüdümüz operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonlarımızı 2030 yılına kadar yüzde 47 oranında azaltmak, 2050’ye kadar ise net sıfıra ulaşmaktır.

Karbonsuzlaşma