Döngüsel Ekonomi

Faaliyetlerimiz için kullanılan kaynak kullanımını döngüsellik odağında şekillendiriyoruz. Operasyonlarımız boyunca üretilen atık miktarını ve emisyon değerlerini azaltacak projeler geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. Bu sayede karbon ayak izimizi azaltıyoruz.
İklim kriziyle mücadeledeki sorumluluğumuzu, çevre dostu çözüm ve hizmetlerle her geçen gün geliştiriyoruz. Döngüsel ekonomi odaklı çalışmalarımız ile üretim çıktılarının ve kullanılan materyallerin yaşam süresini uzatıyor, yeniden kullanım, geri kazanım ve geri dönüşüm gerçekleştirerek atık hiyerarşisine uyum sağlıyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak hatta ortadan kaldırmak ve bunu tüm değer zinciriyle birlikte başarmak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Çevresel etkimizi yönetmek ve iyileştirmenin yanı sıra, iş modellerimizi dirençli ve başarılı kılmak adına tüm faaliyetlerimizde döngüsel ekonomi yaklaşımını benimsiyoruz. İş modellerimizi yenilikçilik ekseninde kurgulayarak; kaynak kullanımını etkin hale getiriyor, malzeme tercihimizde daha çevreci ürünleri seçiyor, inovasyonu iş süreçlerimize dahil ediyoruz. Oluşan atıklarımızı “sıfır atık” hedefi ile azaltarak, dönüştürerek ve ekonomiye değer olarak geri kazandırarak döngüsellik alanında yeni fırsatları belirliyoruz.

Döngüsel Ekonomi