İş Süreçleri Yönetimi / Atlas

Atlas ile tüm süreçlerimizi uçtan-uca modelleyip iyileştirerek süreç mükemmelliğini hedefliyoruz. Borçelik içerisinde süreçlerin daha yalın ve verimli hale getirilmesini sağlamayı, doğal kaynakları korumayı ve kağıtsız ofis çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyouz. [Atlas] ile sağlanan kazanımlar iş sonuçlarına yansıyor ve Borçelik’in müşterilerine sunduğu hizmet kalitesine olumlu etki sağlıyor.

İş Süreçleri Yönetim Ofisi liderliğinde süreç sahipleri ve temsilcileri ile tüm mevcut süreçler modelleniyor ve birbirleri ile entegre ediliyor. Süreçler üzerinde tüm organizasyonel varlıkların (Organizasyon, pozisyon, süreç, aktivite, kontrol noktaları, IT sistemleri, dokümanlar vb.) sağlanıyor. Uçtan uca modellenen süreçlerde problem ve iyileştirme alanları tespit edilerek, süreçler iyileştiriliyor. Süreç sahibi ve paydaşları ile çalışmaların takibi gerçekleştiriliyor.

İş Süreçleri Yönetimi / Atlas