Yetenek Yönetimi

Çalışanlarımızın yıl içindeki performansını değerlendiriyor, performans sonuçlarına göre gelişim planlarını belirleyerek Performans Yönetim Süreçleri uyguluyoruz. Mutlu ve yetkin, kuruma bağlı çalışan oranını yükseltmeyi, bireysel ve kurumsal başarılarımızı artırmayı hedefliyoruz.

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek adına her bireyin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş yol haritaları oluşturuyoruz. Saha ve ofis çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayan Borçelik Teknik Akademi (BTA) insana değer katma hedefimiz doğrultusunda bizlere ayrıca büyük katkı sağlıyor. Sürekli öğrenen, gelişen ve bir arada olmaktan mutluluk duyan çalışanlara sahip olan bir kurum olarak çalışanlarımızın yorumlarına değer veriyor, onlardan aldığımız geri bildirimlerle kendimize yeni gelişim alanları oluşturuyoruz.

Çalışanlarımız ile ilişkilerimizde sürekliliği sağlamanın yanı sıra yetenekli ve potansiyeli yüksek adayları organizasyonumuza kazandırıyor, çalışanlarımızın uzun vadede Borçelik Ailesi’nin önemli bir üyesi olarak kalmalarını önemsiyoruz.