Çeşitlilik & Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Borçelik olarak, her çalışanın adil ve eşit davranışları hak ettiğine inanıyoruz.
İnsanların etnik kökenlerine, din, dil, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, milliyet, engellilik durumuna veya kültürel farklılıklarına dayalı ayrımcılık uygulanmasına sıfır müsamaha gösteren politikaları benimsiyor, tüm insan kaynakları süreçlerinde adil muamele ve liyakate uygun şekilde süreçlerimizi yönetiyoruz. Borçelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlandığı, kadın ve erkeğin her şartta eşit ve yan yana olduğu bir dünya hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedefimizi tüm iş yapış biçimlerimize uygulamak da öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor.

İş dünyasında kadın ve erkeğin eşit temsiline, eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarına, eşit terfi ve maaş imkânları sunulmasına özellikle önem veriyoruz. Erkek egemen kabul edilen bir sektörde faaliyet gösteren bir kurum olarak kadın istihdamı ve kadının her işi yapabileceğini göstermek bizim için çok kıymetli.
Cinsiyetten bağımsız terfi ve maaş politikalarını uyguluyor ve böylece kurum içinde adil bir ortam oluşmasını sağlarken verimi ve başarıyı doğrudan artırmış oluyoruz. İletişim, işe alım, terfi, performans ve ücretlendirme gibi her aksiyon ve politikanın toplumsal cinsiyet merceği üzerinden yeni bir bakışla ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de öncelikle zihinsel ve kültürel dönüşümümüzü gerçekleştiriyoruz. Tüm operasyonlarımıza, kararlarımıza, planlarımıza, süreçlerimize cinsiyet gözlüğünden bakarak köklü değişimler hedefliyoruz. Amacımız kısa vadeli değil, kalıcı çözümler sunabilmek ve uygulayabilmek, tüm paydaşlarımız ve toplum nezdinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olmak.

Çeşitlilik & Toplumsal Cinsiyet Eşitliği