Governance

Borçelik’te sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarımızı iş stratejimizle entegre bir şekilde yürütüyoruz. İklim, insan, inovasyon odağında, Borçelik Yönetim Kurulu’ndan başlayarak tüm organizasyonumuz Borçelik’in kısa-orta ve uzun dönem sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda çalışıyor.

Yönetim kurulumuz; Borçelik’in iş stratejisini, yatırım ve operasyonlarını odağına alarak sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma konusunda stratejik kararlar alır. Borçelik İcra Kurulu, Borçelik Sürdürülebilirlik Lideri ve Borusan Grubu Sürdürülebilirlik Komitesi Tematik Çalışma Grubu Liderlerinden oluşan Borçelik Sürdürülebilirlik Kurulu alınan stratejik kararların gerçekleştirilmesinden ve operasyonel süreçlerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetiminden sorumludur.

Our Projects

İş Süreçleri Yönetimi / Atlas
İş Süreçleri Yönetimi / Atlas MORE DETAIL
Entegre Risk Yönetimi
Entegre Risk Yönetimi MORE DETAIL