Climate

İklim krizi, bizim için sadece çevresel değil aynı zamanda bir varoluş meselesi. Fayda yaratma ilkemizle, en büyük paydaşımız olan gezegenimizden ilham alıyoruz. Yenilikçi fikirlerimizi, üretim gücümüzü ve yaratıcılığımızı iklim krizinin aşılması ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için seferber ediyoruz.

Borçelik’te çevresel sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar büyük önem taşıyor. Karbon salınımını azaltmaya odaklanıyor, bu konuda önemli projelerin üreticisi ve uygulayıcısı oluyoruz.

Operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonlarımızı 2030 yılına kadar yaklaşık yüzde 50 oranında azaltma, 2050’ye kadar ise sıfırlama hedefimizle iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atıyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik kullanımı ve enerji verimliliği çalışmalarımız ile üretim ve hizmet süreçlerimizden kaynaklı salımlarımızı önemli ölçüde azaltarak doğaya, çevreye, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Our Projects

Karbonsuzlaştırma
Karbonsuzlaştırma MORE DETAIL
Water management
Water management MORE DETAIL
Döngüsel Ekonomi
Döngüsel Ekonomi MORE DETAIL
Biyoçeşitlilik
Biyoçeşitlilik MORE DETAIL