hakkimizda

Proses Bölümü

Proses Geliştirme tarafında dış kaynaklı proses teknolojilerinin firmamız bünyesinde geliştirilebilmesi alanında;

- Yassı çelik endüstriyel proseslerinin alanlarında hakim olan yabancı mühendislik firmalarının sahip oldukları proses know-how’larının Ar-Ge faaliyetlerimiz ile geliştirilerek şirket içi bilgi varlığı haline getirilmesi,
- Üretim proseslerinin dijital ikizlerinin oluşturulması yolu ile modellenmesi,
- Proses teknolojilerine sahip olunması sonucu, tanımlı proses verimliliklerinin ötesine ulaşmak, bu yolla enerji verimliliği, daha düşük tüketimler ve kayıplar, zaman ve kapasite kazançları kanalları ile şirket mali sonuçlarının yanısıra ülke kaynakları ve çevresel sonuçlarına olumlu yönde katkı elde edilmesi
konularında çalışılıyoruz.

Proses Bölümü