hakkimizda

Ar-Ge Merkezi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'de faaliyete geçen 590. Ar-Ge merkezi olarak tescil edilen Borçelik Ar-Ge Merkezi'nde, üniversiteler, araştırma merkezleri ve TÜBİTAK gibi bilim kuruluşlarının yanı sıra kendi sektörlerinin önde gelen liderleri olan müşterilerimiz ile düzenli bilgi alışverişinde bulunarak ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Borçelik Ar-Ge Merkezi ürünlerine ve teknolojisine Ar-Ge gücünü de ekleyerek katma değeri yüksek ileri nesil çeliklerin de aralarında olduğu yeni ürünleri, verimliliği arttırılmış, dijitalizasyon, Endüstri 4.0 adaptasyonu ve modelleme çalışmaları ile zenginleştirilmiş süreçleri ile üreterek müşterilerine kattığı değerleri çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda Borçelik, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına 2015 yılından günümüze ciddi yatırımlar yaparak Ar-Ge Merkezi varlıklarını, kurulduğu günden bu yana sürekli olarak güçlendirmiştir. Gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini sistematik bir temele dayalı olarak proje bazında yürütmekte, elde ettiği bilgi birikimini yeni uygulamalarında ve hizmetlerinde kullanmaktadır. 2017 yılında 5746 sayılı kanun kapsamında resmi Ar-Ge merkezi belgesinin alınmasından bu yana sürekli olarak yeni ve inovatif ürünler geliştirmek, üretim yeteneklerimizi ve süreçlerimizi geliştirmek, endüstriyel üretim yapan sektörlerde ihtiyaç duyulan ve yurt dışından ithal edilen ürünleri yerlileştirmek, son olarak da müşterilerimizin süreçlerine değer katacak şekilde ürün, bilgi ve hizmet üretmek Ar-Ge çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında yürütülen projelerde rekabet gücünün arttırılarak ülkemizin ihracat potansiyelinin artırılması, akademik faaliyetler ve ortaklıklar yolu ile şirketimizin ve ülkemizin bilgi ve teknoloji varlıklarının zenginleştirilmesi, bunun doğal bir etkisi olarak da fikri hakların yönetilmesi de Borçelik Ar-Ge Merkezi'nin odak alanları arasındadır.