Teslimat Koşulları

Rulo Ağırlıkları

Borçelik'in rulo ağırlığı karakteristikleri aşağıda verilmiştir.
Rulo Ağırlıkları: 14-22 kg/mm (birim milimetredeki ağırlık)
Maksimum Rulo Ağırlığı: 30 ton
Rulo ağırlığı limitleri dışında küçük rulo teslimatı da mümkündür. Bu tip talepleriniz için bizi arayabilirsiniz.

Kaynaklı Rulo

Borçelik, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda rulo tonajlarını ayarlayabilir. Rulo birleştirme kaynak bölgelerinin kabul edilmesi durumunda müşterilerin özel dar toleransları dahilinde tonaj ayarlaması yapılabilmektedir. Kaynak bölgeleri, sac yüzeyine açılan delik markalamalarıyla işaretlenmektedir. Bu işaretler kaynak bölgesinden 1 m kadar mesafede açılmakta ve kullanım sırasında otomatik delik detektörü ile rahatlıkla konumlandırılabilmektedir. Rulolar bu tip birkaç rulo birleştirme kaynağı içerebilirler.
Eğer sipariş aşamasında kaynak bölgesi istenmediği belirtiliyorsa rulo tonaj aralığının kısıtlanmaması gerekmektedir. Bu durumda bu tip ruloların muhtemel aralığı konusunda ön anlaşma yapılmalıdır.

Rulo Ağırlık Sapmaları

Borçelik, hedeflenen tam rulo tonajının %75 ile %100'ü aralığında hizmet verebilmektedir. Ağırlık sapmaları bu oran dahilindedir. Borçelik toplam siparişin %20'lik bölümünü düşük tonajlı (hedeflenen tonajın %25-%75'i ağırlığında) malzemelerle ikame etme hakkını saklı tutar.

Paketleme

Paket tiplerimiz aşağıdaki şartlar düşünülerek çoğu zaman müşterilerimiz ile ortaklaşa belirlenir. Kataloğumuzda bulunan çok sayıdaki paket tipi ile olabildiğince farklılaşmak ve özel çözümler üretmek mümkündür.

•Müşteri
•Müşteri lokasyonu (iç piyasa/dış piyasa) ve lojistik planı
•Müşteri stok şartları (çok katlı stoklar, stok çevrim süreleri, stok sahası koşulları vb.)

Teknik ve ekonomik olarak işinize en uygun paket seçimi için bizi arayabilirsiniz.

Taşıma, Nakliye ve Depolama

»Malzeme transferleri mutlaka uygun ekipmanla (fork-liftler, C kancalar, elektromıknatıslar vs) yapılmalıdır.
»Kaldırma/taşıma ekipmanının darbelere karşı dayanımını artırabilmek için malzeme ile temas eden yüzeylerin lastikle kaplanması gerekmektedir.
»Rulolar genellikle yatay eksende özel ekipmandan oluşan araçlar üzerinde rulo sac taşıma yönetmelik ve kurallarına uygun olarak sevk edilmelidir.
»Nakliye işlemi malzemelerin su ve titreşime maruz kalmayacağı şekilde yapılmalıdır.
»Malzemeler, ıslanma, nem yoğuşmasının ve malzeme korumasının sağlanabilmesi amacıyla kapalı ve ısı kontrollü ortamlarda stoklanmalıdır.
»Soğuk havalarda malzemelerin sıcaklığı ortam sıcaklığına gelmeden paketlerin açılmaması ve kullanıma alınmaması önerilir.
»Malzemeler iz oluşumuna neden olmayacak şekilde stoklanmalıdır.