Okyanus Gönüllük Platformu

Okyanus Gönüllük Platformu hedefleri; çalışanların, gönüllü olarak katılabilecekleri sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek, kurumsal ve bireysel bilgi ve becerilerimizi toplumsal alanlarda fayda sağlamak üzere kullanmak, şirketimizde gönüllülük kavramının ve yaklaşımının anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk uygulamalarını sistematik ve sürdürülebilir hale getirmektir.

Okyanus Gönüllük Platformu; paylaşma, ekip ruhu, liderlik, topluma katkı, sorumluluk, etkinlik değerlerine sahiptir.

Gönüllülük etkinlikleri arasında çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştirmek, kan bağışı, maraton katılımı, kitap toplama kampanyası, kıyı ve deniz temizleme çalışmaları, görme engellilere kitap okuma projesi, çocuklarla resim yapma , mentorluk, okul dostu programı gibi birçok gönüllülük projesi yer alıyor.