İletişim  |  Önerileriniz  |  İnsan Kaynakları  |  Site Haritası  |  SSS  ||  English |      
 
 Müşteri Teknik Hizmetleri  Teslimat Koşulları  Metalurji Kalite Laboratuvarı  

"Müşteri Teknik Hizmetleri" (MTH) müşteri isteklerini değerlendirir, müşterilerde ürün adaptasyonlarına yönelik denemelerin takibini yapar, eğitim faaliyetleri ve yassı çelik konusunda müşteri danışmanlığını kapsayan satış öncesi ve satış sonrası hizmetleri yürütür. Müşteri ve fabrika arasında teknik iletişim köprüsü kurmak yine MTH'nin sorumluluğundadır. Bu iletişimin sağlanması için MTH yetkilileri müşterileri düzenli olarak ziyaret eder, ziyaret bilgilerini "müşterinin sesi" olarak fabrikadaki ilgili birimlere aktarır, yassı çelik özellikleri, çelik üretimi ve standartlar konusunda müşteri eğitimleri düzenler.

Denemeler ve Ürün Adaptasyonları

Müşterilerden gelen yeni malzeme talepleri, deneme olarak ele alınır, rutin üretimden ayrı olarak üretilip takip edilir. Deneme süreci "müşteri odaklı tasarım süreci" olarak isimlendirilebilir. Bu süreçte hammadde belirlenmesi, üretim reçetesinin hazırlanması ve üretim aşamalarının izlenmesi Borçelik teknik ekibi tarafından yapılır. Ürünün müşteri kullanımındaki performansını MTH takip eder. Müşteri geri bildirimleriyle ürünün müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmesi hedeflenmektedir. Deneme süreci müşteri talebi ile başlar ve yine müşterinin yaptığı geri bildirimlerle tamamlanır. Yapılan denemelerle müşteri beklentileri karşılandıktan sonra deneme üretiminde oluşturulan bilgiler rutin siparişlere aktarılarak sürdürülebilir kalite garantisi sağlanır.

Ürün adaptasyonları da deneme süreci ile aynı aşamaları içermektedir. Bu süreçte müşteri ihtiyaçlarına göre ürün tasarlanmaz, mevcut tanımlanmış ürünler müşteri ihtiyaçları dahilinde adapte edilir.

Deneme ve ürün adaptasyonlarında malzeme ile ilgili tüm boyutlar (istenen kalite seviyesi, düşük maliyet, kolay bulunabilirlik ) düşünülmekte, müşterilerimize optimum malzeme önerisi yapılmaya çalışılmaktadır.

Deneme ve ürün adaptasyon taleplerinizde lütfen MTH'ye başvurunuz.

Müşteri Şikayetleri

Borçelik, herhangi bir malzeme uygunsuzluğu ile ilgili yapılan bildirimlerde problemin MTH yetkilisi tarafından 7 gün* içerisinde yerinde incelenerek satış anlaşması ve uluslararası standartlar dahilinde değerlendirileceğini taahhüt eder.

Borçelik, müşteri şikayetlerini sürekli gelişme programının en önemli girdilerinden kabul eder. Bu amaçla her şikayet konusu teknik ekip tarafından değerlendirilir, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetler planlanır.

Şikayet sürecinde malzeme - ile ilgili izlenebilirlik rulo/paket numarası üzerinden sağlanır. Bu nedenle şikayet bildirimleri bu numara referans alınarak yapılmalıdır. Şikayet ile ilgili sonuçlandırmalarda telafi edici işlem yapılabilmesi için söz konusu malzemelerin Borçelik'ten sevk edildiği şekildeyken bildirimde bulunulması gerekmektedir. İkincil işlem görmüş malzemeler şikayet kapsamında değerlendirilemez.

* Bu süre iç piyasa şikayetleri için geçerlidir.

Eğitim Seminerleri

Borçelik'in endüstriyel yaklaşımının bir göstergesi olarak; MTH ekibi müşterilerine çelik ve müşteri uygulaması arasındaki bağlantıyı kurarak toplam verimi artırmayı hedefleyen eğitim seminerleri düzenlemektedir. Temel eğitim konuları aşağıda verilmiştir.

i. Çelik üretimi (demir cevherinden yassı çeliğe) ve çelik standartları

ii. Kaplamalı ürünler

iii. Metal şekillendirme

iv. Malzemelerin mekanik özellikleri (Standartlar, testler ve değerlendirme)

v. Kaynak (Sacların kaynaklanabilirlik özellikleri, kaynak tipleri vs)

İstek üzerine yukarıda verilen eğitim konuları dışında müşteri uygulamalarına yönelik eğitimler de hazırlanabilmektedir.

Müşteri Teknik Hizmetleri

Alper Kılıç Müşteri Teknik Hizmetleri Müdürü 224-2804108 akilic@borcelik.com
Ahmet Gökhan PINAR Müşteri Teknik Hizmetler Temsilcisi 224-2804163 gopinar@borusan.com
Çağrı ÖNEN Müşteri Teknik Hizmetler Temsilcisi 224-2804259 conen@borcelik.com
Onur Özkan Müşteri Teknik Hizmetler Temsilcisi 224-2804047 onozkan@borcelik.com
Kadri ŞENGÜL Müşteri Teknik Hizmetleri Temsilcisi 224-2804305 kasengul@borcelik.com
 
 
Borusan Holding ve Arcelor Ortaklığıdır