Tarihçe

1990

Türkiye'deki ilk özel yassı çelik üreticisi Borçelik'in, yassı çelik ithalatını ikame etmek üzere kuruluşu.


1994

İlk bobinin üretimi 23 Nisan 1994


2001

Soğuk haddeleme kapasitesinin arttırılması ve yeni sıcak daldırma galvaniz hattının kurulması için yatırım kararının verilmesi


2003

Yeni sıcak daldırma galvaniz hattının üretime başlaması 18 Eylül 2003


2004

Yeni soğuk haddenin devreye girmesi 14 Nisan 2004


2006

Yeni hidrojen tavı fırınlarının devreye girmesi Mayıs 2006


2006

İkinci sıcak daldırma galvaniz hattının modernizasyon yatırımının devreye girmesi Mayıs 2006


2006

Üçüncü sıcak daldırma galvaniz hattının kurularak toplam haddeleme kapasitesinin yıllık 1 milyon tondan 1,5 milyon tona çıkarılması için yatırım kararının verilmesi


2008

Üçüncü soğuk hadde ve üçüncü sıcak daldırma galvaniz hatlarının devreye girmesi Ekim 2008


2017

31 Mart 2017 itibarı ile Kerim Çelik Mamulleri ve İmalat A.Ş. (Kerim Çelik) tüzel kişiliğinin Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. (Borçelik) tüzel kişiliği çatısı altında birleşmesi

Copyright © 2018 | Bilgi Toplumu Hizmetleri
Copyright © 2018 Borusan Holding FooterLine Bilgi Toplumu Hizmetleri