ARGE

Ar-Ge organizasyon yapılanması 2016 yılı ilk çeyreğinde başlamış, büyük bir hız ve yoğunlukla gerek kendi Ar-Ge projelerine, gerekse TEYDEB çerçevesinde yürütülen 1501 ve 1509 projelerine devam etmiştir.

4 Ağustos 2017 tarihinde Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı’nın değerlendirmesi sonucunda “Borçelik ArGe Merkezi” Türkiye’de faaliyete geçen 590. Arge Merkezi olarak onaylanmıştır.

Bugüne kadar birçok yenilikçi projeye imza atan Borçelik ArGe Merkezi’nde, halen 25’i lisans, 8’i ise yüksek lisans mezunu 44 araştırmacı çalışıyor. Tüm şirket genelinde ArGe projelerinde görev alan toplam 74 çalışan bulunuyor .

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “ArGe Merkezi” olarak tescil edilen Borçelik ArGe Merkezi, üniversiteler, araştırma merkezleri ve TUBİTAK gibi bilim kuruluşlarının yanı sıra kendi sektörlerinin önde gelen liderleri olan müşterileri ile ortak çalışmalar yürütüyor.

İlk yılında 7 TÜBİTAK TEYDEB fonlu proje olmak üzere toplam 24 adet ArGe projesini yürüten Borçelik, henüz ilk yılında, Avrupa Patent tesciline sahip ürünlere ulaşmayı başardı. Bunun dışında, Borçelik’in; 4’ü ulusal, 3’ü uluslararası olmak üzere 7 patent ve 2 faydalı model başvurusu bulunuyor.

Copyright © 2018 | Bilgi Toplumu Hizmetleri
Copyright © 2018 Borusan Holding FooterLine Bilgi Toplumu Hizmetleri